ადვოკატი/პარალეგალი

გივი ქუტიძის იურიდიული ფირმა

დახმარებას უწევს კლიენტებს შემდეგი საკითების მოგვარებაში:​

 • მწვანე ბარათისთვის განაცხადის შეტანა;
 • იმიგრაცია ბიზნესის საშუალებით;
 • იმიგრაცია ოჯახური ურთიერთობების საფუძველზე;
 • საცოლის ან საქმრისთვის ვიზის მიღება;
 • სამუშო ვიზები;
 • საიმიგრაციო ვიზები;
 • არასაიმიგრაციო ვიზები;
 • სტუდენტური ვიზები; 
 • საინვესტიციო ვიზები;
 • თავშესაფარის მოპოვება;
 • ამერიკის მოქალაქეობის მიღება და ნატურალიზაცია;
 • დეპორტაციის შეჩერება;
 • სხვა საიმიგრაციო საკითხები.

თუ გაგაჩნიათ რაიმე კითხვა ან გჭირდებათ დახმარება, ანდა კონსულტაცია,

გთხოვთ შეავსოთ საკონტაქტო ფორმა ან დაუკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: +1 (917) 426-8227 ან +1 (248) 630-3239.