ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკელების წინასაარჩევნო გეგმების შესახებ

ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკელების წინასაარჩევნო გეგმების შესახებ
არჩევნები 2020

 
 
00:00 / 36.08
 
1X
 

აშშ-ში რეგისტრირებული და მოქმედი მედია ორგანიზაცია “Georgian Herald – ქართული მაცნე” ყველა დაინტერესებულ სოციალურ ჯგუფსა და პირს სთავაზობს თავის პლატფორმას, რათა გამოიყენონ საზოგადოებრივი სიკეთისთვისა და მსმენელამდე/მკითხველამდე ინფორმაციის მისატანად. პორტალზე თანაბარი გამოხატვის უფლებით სარგებლობენ, როგორც ლიბერალები, ასევე კონსერვატორები, როგორც მემარჯვენე/მემარცხენე ასევე ცენტრისტები.

კომპანია ქართული მაცნე აპოლიტიკურია, და არ ეკუთვნის არც ერთ ქართულ პოლიტიკურ პარტიას. კომპანია თავის პლატფორმას სთავაზობს ნებისმიერ იმ სოციალურ ჯგუფსა და პირს, ვინც დაიცავს გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების აშშ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს.

ქართული მაცნე პასუხს არ აგებს მის პლატფორმაზე მესამე პირების მიერ გამოქვეყნებული მასალის შინაარსზე.

პორტალზე აკრძალულია ისეთი სახის მასალის გამოყენება, რომელიც ლახავს სხვა ადამიანის ღირსებასა და შეურაცხყოფს მას. დაუშვებელია სიძულვილის ენის გამოყენება. პორატალზე მასალის განთავსებისას დაუშვებელია: ჰომოფობიის, ტრანსფობიის, არმენოფობიის, მიზოგინიის, ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და სხვა სახის დამაკნინებელი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

Facebook Comments